حس تازگی
شام

آخرین وعده غذایی اصلی ما شام است که بهتر است سبک اما با ارزش تغذیه ای بالا باشد . به این ترتیب، در طول شب می تواند علاوه بر حفظ قند خون، موادمغذی که بدن در طول روز صرفِ انجام فعالیت های متابولیسمی و فیزیکی کرده را جبران کند. 

بیشتر بدانید
صبحانه

یکی از سه وعده اصلی است که تامین کننده نیاز های اساسی بدن به موادمغذی می باشد. علت اهمیت این وعده، ناشتا بودن چند ساعته در طول شب و پایین بودن قند خون ِصبح است. با مصرف گروه های غذایی متنوع و مناسب در این وعده ،می توان انرژی شروع کار روزانه را در اختیار بدن گذاشت. 

بیشتر بدانید
میان وعده

میان وعده یا وعده های فرعی بعنوان وعده های با حجم کم و کوچک که بینِ وعده های اصلی مصرف می شوند، تعریف می شود.

میان وعده یا اسنک اغلب شامل موادغذایی سالمی چون میوه ها، شیر، مغزدانه ها،صیفی جاتی مثل خیار و هویج و... و یا موادغذایی قندی یا تنقلاتی چون بیسکویت ، کیک، شکلات، شیرینی ها، نوشابه، چیپس، پفک و ... است. معمولا، از یک تا سه میان وعده در روز  بین صبحانه و ناهار، عصرانه و قبل از خواب مصرف می کنیم .کار میان وعده این است که  مانعِ افت قندخون و نیز ولع بیش از حد درنتیجه دریافت غذایی بالا، در وعده های اصلی شود. 

بیشتر بدانید
ناهار

وعده اصلی میانه روز که بخشی از انرژی مصرف شده از صبح و بخشی از نیاز غذایی تا وعده شام را تامین می کند،ناهار است. امروزه بخاطر مشغله کاری و همزمان بودن فرصت ناهار با درگیری های شغلی،توجه کمتری به این وعده می شود. اما باید بدانیم اگر ویتامین ها، موادمعدنی و موادغذایی حاوی انرژی را دریافت کنیم، می توانیم تا پایان روز با حداقلِ احساس رخوت و خستگی از زمان خود استفاده بهینه داشته باشیم.

بیشتر بدانید