حس تازگی

ارزیابی کالری

نتیجه

مقدار کالری روزانه مورد نیاز شما : 1890 کیلو کالری

کربوهیدرات : 216گرم / 45.8%

پروتئین : 138گرم / 29.22%

چربی : 53گرم / 25.0%

تنظیم پروتئین

توصیه می کنیم با سطح معمولی شروع کنید. اگر زیاد کار می کنید ، سطح بالا را انتخاب کنید

محصولات پیشنهادی